Sojusz Lewicy Demokratycznej

Tadeusz Rozpara

Urodzony w 1953 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny prowadzący własną kancelarię w Bełchatowie.

Od najmłodszych lat zainteresowany problematyką polityczną i sprawami społecznymi. W młodości pełnił wiele funkcji w organizacjach młodzieżowych, Związku Młodzieży Wiejskiej, Socjalistycznym Związku Studentów Polskich. Delegat na Zjazdy ZSMW i SZSP oraz delegat na Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Berlinie.

W Bełchatowie od 1977 roku, po ukończeniu studiów, związany z budową Zespołu Górniczo-Energetycznego "Bełchatów", m.in. praca w strukturach organizacji ZSMP (Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej) jako przewodniczący Zarządu Budowy ZG-E "Bełchatów", a następnie Zarządu Miejsko -Gminnego w Bełchatowie.

Po zakończeniu pracy etatowej w ZSMP, Kierownik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej w Urzędzie Miasta Bełchatów a następnie radca prawny

Członek założyciel w 1990 roku lewicowej partii Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnik Rady Naczelnej SdRP, sekretarz i przewodniczący Rady Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnie członek SLD.

W latach 1991 - 1994 działalność gospodarcza w zakresie doradztwa prawnego - jako radca prawny oraz działalność handlowa.

W wyniku wyborów samorządowych w lipcu 1994 roku wybrany Prezydentem Miasta Bełchatowa, pełniąc tę funkcje przez dwie kadencje, do listopada 2002 roku. W samorządzie i organizacjach samorządowych wiele innych funkcji m.in. radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sejmiku, radny Rady Powiatu Bełchatowskiego, członek Zarządu i Wiceprezes Związku Miast Polskich, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, członek Komitetu Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy - CEMR.

"Okres pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Bełchatowa uważam w swym życiu za najbardziej owocny. Starałem się jednakowo traktować problemy wszystkich mieszkańców niezależnie od ich orientacji politycznych. Szczególne miejsce w mojej działalności zajmowały problemy dzieci i młodzieży. Z mojej inicjatywy rozpoczęła działalność Młodzieżowa Rada Miejska, z moim udziałem prowadzona była wielka popularyzacja Konwencji Praw Dziecka oraz organizowana Miejska Olimpiada Sportowa Dzieci i Młodzieży. Na wniosek bełchatowskich dzieci zostałem w roku 1999 uhonorowany Orderem Uśmiechu. W okresie mojej prezydentury zostało zrealizowanych wiele, ważnych dla Miasta inwestycji. To wówczas powstała nowa siedziba biblioteki, nowoczesny budynek Szkoły Podstawowej nr 1, dokończony został remont i adaptacja na potrzeby Muzeum Regionalnego Dworku Olszewskich. Inne inicjatywy to Park Technologiczno - Przemysłowy, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, utworzenie filii Politechniki Łódzkiej. Duży nacisk w trakcie mojej prezydentury kładłem na promowanie Bełchatowa w kraju i za jego granicami czego dowodem było rozpoczęcie współpracy z miastami partnerskimi, czy organizowane w Bełchatowie Ogólnopolskie Forum Samorządowe. Gościły w naszym mieście duże ogólnopolskie imprezy sportowe jak choćby Tur de Pologne, Grand Prix MTB, Wyścig Pokoju rozsławiając nasze miasto w krajowych serwisach informacyjnych. Byłem też inicjatorem i współautorem pomysłu budowy hali sportowej "Energia". Podczas mojej kadencji miasto przejęło mieszkania Kopalni i Elektrowni, a spółki miejskie świadczące usługi komunalne dla mieszkańców zyskały dodatkowy majątek. Aktywnie pozyskiwałem inwestorów zewnętrznych, tak prywatnych jak i publicznych. Przy moim zaangażowaniu, na bazie byłego hotelu górniczego, utworzony został przez powiat bełchatowski Dom Pomocy Społecznej. Inny hotel górniczy został przekazany sądownictwu, dzięki czemu w sposób zasadniczy poprawiły się warunki pracy Sądu Rejonowego. W tym czasie został zmodernizowany też budynek Poczty Polskiej, a także dokończono budowę siedziby i bazy Państwowej Straży Pożarnej."

Obecnie jest radnym Rady Miejskiej w Bełchatowie , Prezesem Stowarzyszenia Bełchatowskie Forum Społeczne, przewodniczącym komisji rewizyjnej ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Obywatelska"

Odznaczenia: Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Order Uśmiechu a także wiele innych odznak i wyróżnień branżowych i organizacyjnych.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z